REFERENSER

ABTEC CONSULT AB

VÅRA REFERENSER


Detta är våra tidigare arbeten. Listan är lång, nästan lika lång som vårat avlånga land. Vi tar oss an de flesta uppdrag som vi får till oss, för oss är säkerhet det viktigaste.

CE MÄRKNING


Dokumentation för enstaka maskiner, platsbyggda maskiner samt för kompletta anläggningar inkl. praktiska riskanalyser och åtgärdsförslag.

RISKBEDÖMNING


Riskbedömningar för äldre maskiner före 1995 enligt AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning. Riskbedömningarna levereras med åtgärdsförslag så att anläggningen uppfyller gällande direktiv.

EL KLASSNING


Eklassningar utföres enligt Atex direktivet samt leverans av klassningsplan, klassningsritningar, datablad för brandfarlig vara samt riskkällor, klassningshandlingar.

               Företag                                                          Utrustning                                                             Typ
Ailos Laboratories AB Karlstad                                             Processutrustning                                                               Platsbyggd
Arc Metal AB                                                                            Ny fabrik                                                                                   Sammansatt
Arc Metal AB                                                                            Lyftok                                                                                         Maskin
Arc Metal AB                                                                            Travers komplett                                                                    Maskin
Atlas Copco Örebro                                                                Monteringsfixturer                                                                Sammansatt
Awetek konsult AB Avesta                                                   Uppriktningsbord                                                                  Sammansatt
Awetek konsult AB Avesta                                                   Slipmaskin                                                                               Sammansatt
Awetek konsult AB Avesta                                                   Hanteringsutrustning A                                                      Sammansatt
Awetek konsult AB Avesta                                                   Bandrullar S SAB                                                                   Sammansatt
Awetek verkstad AB Avesta                                                 Lyftok                                                                                       Maskin
Awetek verkstad AB Avesta                                                Fixturer                                                                                      Maskin
Awtek Industrimek AB Avesta                                           Bolster                                                                                      Maskin
Awtek Industrimek AB Avesta                                           Lyftok                                                                                        Maskin
BAE Systems Karlskoga                                                       Tiltfixtur (minidirektivet)                                                     Maskin
BAE Systems Karlskoga                                                       Tiltfixtur                                                                                     Maskin
Bahrat Forge Kilsta                                                                Minidirektivet i MIA                                                                Hela fabriken
Bahrat Forge Kilsta                                                                Häckar, lådor, galjar                                                              Dokumentation
Bahrat Forge Kilsta                                                                CE balklinje 3                                                                         Platsbyggd
Bahrat Forge Kilsta                                                                Riskbedömning kolbågesvetsning                                  Sammansatt
Barilla Filipstad                                                                      Klassningsdokument                                                            Dammande avsnitt
Barilla Filipstad                                                                      Potentialutjämnig                                                                   Atex
Barilla Filipstad                                                                      Lyftdon                                                                                      Lyftdon
Barilla Filipstad                                                                      Jordtagsmätning                                                                  Atex
Bäckströms Mekaniska AB                                                Hydrauliskt stöd transportvagnar                                     Maskin
Bäckströms Mekaniska AB                                                Stoftavskuljarställ                                                                   Maskin
Bäckströms Mekaniska AB                                                Rail Bender                                                                               Maskin
Bäckströms Mekaniska AB                                                Stålkonstruktioner                                                               Dokumentation
Bäckströms Mekaniska AB                                                Liggande hydraulpress                                                        Maskin
Bäckströms Mekaniska AB                                                Griptång                                                                                  Maskin
Bäckströms Mekaniska AB                                                Slaggvagnar                                                                             Maskin
Bäckströms Mekaniska AB                                                Skänkvagnar                                                                          Maskin
Bäckströms Mekaniska AB                                                Eltruck                                                                                      Maskin
Bäckströms Mekaniska AB                                                Överrullningsbord                                                                   Sammansatt
Bäckströms Mekaniska AB                                                Hydraulvagn Norge                                                              Maskin
Bäckströms Mekaniska AB                                                Mätstation till Ovako                                                              Maskin tillv. deklaration
Bäckströms Mekaniska AB                                                Lyftok                                                                                          Lyftok
Bäckströms Mekaniska AB                                                In/utloppsbanor för rör (Sandvik)                                         Sammansatt
Bäckströms Mekaniska AB                                                Dornlyft                                                                                    Lyftok
Bäckströms Mekaniska AB                                                Vågvagn                                                                                   Maskin
Bäckströms Mekaniska AB                                                CE lyftrör                                                                                  5st lyftrör
Bäckmans Filipstad                                                             Blästerutrustning                                                                 Sammansatt
Cortus Energi AB                                                                 CE Biomassafabrik Höganäs                                            Sammansatt
Conroco AB                                                                           Slipmaskin                                                                                 Sammansatt
Creator Viksmanshyttan                                                    Pläteringsvagn                                                                    Maskin
Creator Viksmanshyttan                                                    Swingon trapphiss för rullstol                                              Sammansatt
Creator Viksmanshyttan                                                    Servicerobot sjukhus                                                            Maskin
Creator Viksmanshyttan                                                    Fallhammare                                                                           Sammansatt
Creator Viksmanshyttan                                                    Stötvågskanon                                                                        Sammansatt
Creator Viksmanshyttan                                                    Trapphiss                                                                                    Sammansatt
Dala Plåt Borlänge                                                              CE kompositmaskin                                                                Sammansatt
Dynawind AB                                                                       Ny fabrik för vinkrafts torn                                                       Sammansatt
Dynawind AB                                                                       Vindkraftverk 3MW( Lysekil 2st)                                          Sammansatt
Dynawind AB                                                                       Lösningsmedelshantering (ATEX)                                        Elklassning
DynawinndAB                                                                     Vindkraft Vänern (10st 3MW)                                                 Sammansatt
Dynawind AB                                                                      Vindkraftverk 3MW (Arjeplog 10st)                                    Sammansatt
Eurenco AB                                                                         Förträngningspresslinje                                                          Platsbyggd
EBL AB                                                                                 Bagagelyft manuell                                                                  Maskin
EBL AB                                                                                 Bagagelyft Bluetooth                                                             Maskin
Escab AB                                                                             CE Trumkompositanläggning 
Edman&Sjöberg Filipstad                                                 Kyl och filterkrets 2b 
Edman&Sjöberg Filipstad                                                 Hydraulik fogfräs                                                                   Maskin
Edman&Sjöberg Filipstad                                                 Hydraulisk härvpress 2b                                                      Maskin
Edman&Sjöberg Filipstad                                                 Filterkretsar hydraulik                                                           Sammansatt
Edman&Sjöberg Filipstad                                                 Filter/kylkretsar hydraulik                                                   Sammansatt
ELVA AB                                                                               Transportskruvar reningsverk                                               Sammansatt
ELVA AB                                                                               Slamförtjockare                                                                        Maskin
ELVA AB                                                                               CE nytt VA verk Vadstena                                                      Platsbyggd
ELVA AB                                                                               CE ventilation nytt VA verk Vadsten                                   Platsbyggd
Energi Optimering Hällefors                                             3E fabrik Kilsta Karlskoga                                                   Sammansatt
FDS-Mätteknik AB Skövde                                                Klimatstation Estland                                                         Sammansatt
Fundia AB Boxholm                                                           Lyftok                                                                                        Lyfthjälpmedel
G.E. Healtcare AB Uppsala                                               Reningsanläggning                                                              Platsbyggd
G.E. Healtcare AB Uppsala                                               Tryck/vakuum nutch                                                           Maskin
G.E. Healtcare AB Uppsala                                               Tryck nutch                                                                          Maskin
G.E. Healtcare AB Uppsala                                               C3 ventilation                                                                        Sammansatt
G.E. Healtcare AB Uppsala                                               K7 dispotiful                                                                         Platsbyggd
G.E. Healtcare AB Uppsala                                               Byte plc C3                                                                             Sammansatt
G.E. Healtcare AB Uppsala                                               Dränagebassäng                                                                Sammansatt
G.E. Healtcare AB Uppsala                                               Kapacitethöjning C2                                                            Platsbyggd
G.E. Healtcare AB Uppsala                                               Nutch 162 Pilot plant                                                           Maskin
HIAK AB                                                                              CE Betongport museum                                                    Maskin
Hydropulsor AB                                                                  Pulverpress                                                                           Platsbyggd
Hydropulsor AB                                                                  Kapmaskin                                                                            Platsbyggd 2b intyg
Haldex Garphyttan AB Garphyttan                                 Härdugn 424                                                                        Platsbyggd
Haldex Garphyttan AB Garphyttan                                 Ugn 429                                                                                  Platsbyggd
Haldex Garphyttan AB Garphyttan                                 Skalmaskin 3                                                                        Sammansatt
Haldex Garphyttan AB Garphyttan                                 Dragmaskin SBM                                                                Sammansatt
Inventcon AB                                                                      CE lyftok L-20                                                                          Sammansatt
Johan Sätterberg AB                                                        CE strutmaskiner                                                                    Sammansatt
Jubo Mechatronics AB                                                    Excelibureline                                                                          Platsbyggd
Jubo Mechatronics AB                                                    Limrobot                                                                                 Maskin
Jubo Mechatronics AB                                                    Vikkapselöppnare                                                                   Maskin
Jubo Mechatronics AB                                                    Hylsavdragare                                                                         Maskin
Jubo Mechatronics AB                                                    E-cell station 1                                                                         Maskin
Jubo Mechatronics AB                                                    E-cell station 1                                                                          Maskin
Jubo Mechatronics AB                                                    E-cell station 1                                                                       Maskin
KAVP Vent och plåt                                                          Ombyggnad ventilation Biocare                                       Sammansatt
Karlskoga Kommun                                                         Bowlinghall                                                                             Säkerhetsuppdatering
Karlskoga Automation                                                    Piprensare                                                                              Maskin
Karlskoga Automation                                                    Rockplocker 1, 2, 3                                                                  Sammansatt
Karlskoga Verktygsteknik                                               Spännenheter 2b                                                                  Sammansatt
KRT Kopparberg                                                               Robotcell PET flaskor                                                           Sammansatt
Klippans Bruk AB                                                             Klippan Pappersmaskin 10                                                Platsbyggd
LC-Tech AB Borlänge                                                      Rubbing cleaning                                                               Maskin
Lesjö Mek                                                                         Lyftverktyg                                                                                Lyfthjälpmedel
Lesjö Mek                                                                         Härvpress                                                                                 Maskin
Midroc Sandviken                                                           Nytt värmeverk gas Danmark                                          Platsbyggd
Moelven AB Norsbron                                                    Ströläggning                                                                          Platsbyggd
Moelven  AB Karlskoga                                                  Barkutrustning                                                                      Platsbygg
Morgårdshammar AB                                                     Valspar                                                                                 Maskin
Motala kommun                                                              Inloppstrumma                                                                  Maskin
Multichannel AB                                                              Kylanläggning                                                                    Maskin
Norbergs Maskin AB Norberg                                       Vågvagn                                                                               Maskin
Norbergs Maskin AB Norberg                                       Bandvagn                                                                           Maskin
Norbergs Maskin AB Norberg                                       Kvarn                                                                                  Maskin
Norbergs Maskin AB Norberg                                       Kvarninmatning                                                              Sammansatt
Octowood AB                                                                   CE ny kreosotfabrik                                                        Sammansatt
Octowood AB                                                                   Minidirektivet gamla spets                                             Platsbyggd
Octowood AB                                                                   Minidirektivet paketläggare                                         Sammansatt
Outokumpu Stainless AB Avesta                                  Slipmaskin CM3                                                              Sammansatt
Outokumpu Stainless AB Avesta                                  L-76 ombyggnad                                                            Sammansatt
Outokumpu Stainless AB Avesta                                  Prefabricerad rullbock                                                  Maskin
Outokumpu Stainless AB Avesta                                  Varmslip montagestation                                              Sammansatt
Outokumpu Stainless AB Avesta                                  Vändare                                                                               Sammansatt
Outokumpu Stainless AB Avesta                                   Lyftok                                                                                  Maskin
Outokumpu Stainless AB Avesta                                   Rullbanor för slabs                                                           Maskin
Outokumpu Stainless AB Avesta                                   ND - poleringslinje                                                            Platsbyggd
Outokumpu Stainless AB  Degerfors                            Skänktork                                                                           Platsbyggd
Outokumpu Stainless AB  Degerfors                            Kokillvändare                                                                   Platsbyggd
Outokumpu Stainless AB  Degerfors                            Skalsvarv                                                                            Platsbyggd
Outokumpu Stainless AB  Degerfors                            ITK-filter                                                                              Maskin
Outokumpu Stainless AB Avesta                                  Syraregenererings fabrik (komplett)                             Platsbyggd
Outokumpu Stainless AB Avesta                                  Matarverk                                                                            Maskin
Outokumpu Stainless AB Avesta                                  Plastapplicerare                                                               Maskin
Outokumpu Stainless AB Storfors                                CE skalsvarv                                                                     Sammansatt
Outotec Finland                                                                Kvarn Portugal                                                                 Maskin
Outotec Smedjebacken                                                  Kvarnar                                                                               Maskin
Outotec Smedjebacken                                                  Kvarn Aitik                                                                          Maskin
Outotec Smedjebacken                                                  Kvarn TARA                                                                       Maskin
Outotec Smedjebacken                                                  Kvarn LAIVA                                                                    Maskin
Ovako Boxholm                                                               Flytt av Maskiner Forbacka-Boxhol                               14st maskiner
Ovako Boxholm                                                               CE bandningsvagn                                                          Maskin
Ovako Boxholm                                                               Minidirektivet riktmaskin                                              Platsbyggd
Ovako Boxholm                                                               CE tvärtransportör                                                           Platsbyggd
Ovako Boxholm                                                               CE ny byggnad FA runt                                                 Sammansatt
Ovako Forsbacka                                                            Minidirektivet ugn 510-111                                              Sammansatt
Ovako  Smedjebacken                                                    Rullrikt mini                                                                    Platsbyggd
Ovako Smedjebacken                                                     Flytt av ugn Forbacka-Smedjebacken                     Maskin
Ovako Smedjebacken                                                     Minidirektivet slungrensmaskin                                 Platsbyggd
Ovako Smedjebacken                                                     Minidirektivet skalsvarv                                                 Platsbyggd
Ovako Smedjebacken                                                     Minidirektivet förpar 1                                                   Platsbyggd
Ovako Smedjebacken                                                     Minidirektivet såg YD100                                              Sammansatt
Ovako Smedjebacken                                                     Riskbedömning nödvatten                                          Platsbyggd
Ovako Smedjebacken                                                     Riskbedömning nytt manöverrum                              Platsbyggd
Ovako Smedjebacken                                                     Minidirektivet skrotficka 
Ovako Hallstahammar                                                    Vagnar öst-väst                                                              Maskin
Ovako Hofors                                                                    FIX 33 mini                                                                        Maskin
Ovako Hofors                                                                    Ombyggnad filter från stålverk                                   Platsbyggd
Ovako Hofors                                                                    Kap syningsanläggning                                                 Platsbyggd
Ovako Hofors                                                                    Legeringsvagn 2                                                           Maskin
Ovako Hofors                                                                    Automatisering ugn 15                                                Platsbyggd
Ovako Hofors                                                                    Ämnesbehandling,slipning                                          Platsbyggd (minidirektivet)
Ovako Hofors                                                                    1200 ton sax automatisrring                                         Platsbyggd (minidirektivet)
Ovako Hofors                                                                    Press och manipulator                                                Platsbyggd (minidirektivet)
Ovako Hofors                                                                    Skänkvagnar                                                                   Maskin
Ovako Hofors                                                                    Stålverk (ugn 16)                                                          Platsbyggd (minidirektivet)
Ovako Hofors                                                                    Rörtegelmaskin                                                            Maskin
Ovako Hofors                                                                    CE kap syning.                                                                Platsbyggd
Ovako Hofors                                                                    CE komplettering ugn 15                                              Sammansatt
Ovako Hofors                                                                    Ändring minidirektivet press 21                                   Platsbyggd
Ovako Hällefors                                                                Flytt av riktverk Forbacka-Hällefors                             Maskin
Ovako Hällefors                                                                Flytt av ugn Forbacka-Hällefors                                Maskin
Ovako Hällefors                                                                CE lyftbalk                                                                        Lyftdon
Ovako Hällefors                                                                CE ändring svarvlinje                                                     Platsbyggd
Ovako Hällefors                                                                5st traverser                                                                   Maskin
Ovako Hällefors                                                                Spånskopa                                                                      Lyftverktyg
Ovako Hällefors                                                                Riskanalyser hela fabriksområdet                            Komplett fabriksområde
Ovako Hällefors                                                                Materialficka loop svarvlinje                                       Sammansatt
Ovako Hällefors                                                                Minidirektivet Bronx riktverk                                        Sammansatt
Ovako Hällefors                                                                Minidirektivet ugn 510-102                                        Sammansatt
Ovako Hällefors                                                                Syningsbord svarvlinje                                                 Sammansatt
Ovako Hällefors                                                                Minidirektivet ugn RH2 i 207                                      Sammansatt
Ovako Hällefors                                                                Minidirektivet ugn RH1 i 510                                       Sammansatt
Ovako Hällefors                                                                Minidirektivet ugn RH3 i 510                                      Sammansatt
Ovako Hällefors                                                                Minidirektivet ugn RH5 i 510                                       Sammansatt
Ovako Hällefprs                                                                Minidirektivet KS7                                                      Sammansatt
Ovako Tube&Ring Hofors                                               Riskanalyser Kapen                                                      Komplett fabrik
Recipharm AB Karlskoga                                               CE packningslinje 6                                                    Sammansatt
Promek AB                                                                        Formstagslinje                                                              Platsbyggd
Promek AB                                                                        Pneumatisk press                                                         Maskin
Rolls Royce AB                                                                 Släde till borrplattform                                                Maskin
Ramböll                                                                             CE LT-tork och spånlinje                                            Sammansatt
Ramböll                                                                             CE kutterspånshantering                                           Sammansatt
Saab Dynamics                                                                Torpedluckor till Visby Jagare                                    Platsbyggd
Scan Arc                                                                            Kylrackar                                                                         Platsbyggd
Scana AB Björneborg                                                      Lyftok                                                                           Maskin
Scandinavien Lift Door                                                    Vals och stansmaskin                                                Platsbyggd
Scania Oskarhamn                                                          CE stansmaskin                                                         Maskin
SKB AB  Oskarshamn Åspölab                                      Deponeringsborrmaskin V                                          Maskin
SKB AB  Oskarshamn Åspölab                                      Deponeringsborrmaskin H                                         Maskin
SKB AB  Oskarshamn Åspölab                                      Selicasol anläggning                                                    Platsbyggd
SKB AB  Oskarshamn Åspölab                                      Prototyp anläggninng                                                 Platsbyggd
SKB AB  Oskarshamn Äspölab                                      Äspölaboratoriet                                                        Slutförvaranläggning
SKB AB Figeholm                                                            Clab 2Kärnbränsleförvaring                                       Platsbyggd 13st sep. CE-märkningar
SKB AB Oskarshamn Kapsellab                                   FSW-svets                                                                    Platsbyggd
SKB AB Oskarshamn  Kapsellab                                  Packmaskiner                                                              Maskin
SKB AB Oskarshamn  Kapsellab                                  Rotator                                                                          Maskin
SKB AB Oskarshamn  Kapsellab                                  Mobil såg                                                                        Maskin
SKB AB Oskarshamn  Kapsellab                                  Lyfverktyg 
SKB AB Oskarshamn  Kapsellab                                  Kontorsbyggnad                                                            Platsbyggd
SKB AB Oskarshamn  Kapsellab                                  Kapsellaboratoriet                                                         Platsbyggd 10st separata CE
SKB AB Oskarshamn  Kapsellab                                  Uppdatering CE fabrik                                                    Komplett fabrik
Spendrups                                                                        Linje G14 minidirektivet                                               Platsbyggd
Spendrups                                                                        Robotcell returglas (Hällefors)                                     Platsbyggd
Spendrups                                                                        CE CIP anläggning                                                          Platsbyggd
Spendrups                                                                        Filter G23000                                                                Platsbyggd
Spendrups                                                                        CE Cip anläggning                                                         Platsbyggd
Spendrups                                                                        CE Tanklager källare 400                                             Platsbyggd
Spendrups                                                                        CE Tanklager källare 500                                            Platsbyggd
Spendrups                                                                        CE Tanklager källare 600                                              Platsbyggd
Spendrups                                                                        Riskanalys linje G16                                                       Platsbyggd
Spendrups                                                                        CE ny lutstation                                                            Sammansatt
Spendrups                                                                        Riskbedömning linje G14 efter omb.                         Sammansatt
Spendrups                                                                        CE sortering G6 Essverk                                              Sammansatt
Spendrups                                                                        CE ny salpetersyra hantering                                     Sammansatt
SSAB Tunnplåt AB Borlänge                                         Zinkbeläggningslinje                                                      Platsbyggd (del av)
SSAB Tunnplåt AB Borlänge                                         Metallbeläggningslinje 1                                               Platsbyggd (minidirektivet)
SSAB Tunnplåt AB Borlänge                                         Coilbox, sax, matarverk                                                 Platsbyggd
 SSAB Tunnplåt AB Borlänge                                        Metallbeläggningslinje 2                                             Platsbyggd (minidirektivet)
SSAB Tunnplåt AB Borlänge                                         Chargeringsmaskin                                                      Sammansatt
SSAB Tunnplåt AB Borlänge                                         Kylvattensystem                                                          Sammansatt
SSAB Tunnplåt AB Borlänge                                         Luftturbiner                                                                     Sammansatt
SSAB Tunnplåt AB Borlänge                                         Bandkantstyrningsutrustning 
MaskinStructo AB Storfors                                           Skalmaskin                                                                   Sammansatt
Structo AB Storfors                                                        Dragbänk 5 
MaskinStructo AB Storfors                                           Skalsvarv M1                                                                  Sammansatt
Structo AB Storfors                                                        Skalsvarv M2                                                                   Sammansatt
Structo AB Storfors                                                        Gradsax                                                                           Maskin
Sweco                                                                               CE ny byggnad Presterud                                          Sammansatt
Södra Cell Mönsterås                                                    CE utbildning                                                                Utbildning
Tellus rör mek                                                                 Lyftverktyg                                                                     Lyfthjälpmedel
Uddeholm                                                                        Kokillrensare                                                                   Maskin
Uddeholm                                                                        Vinsch                                                                              Sammansatt
Veolia AB                                                                         CE Rullbytarutrustning                                                  Sammansatt
Veolia AB                                                                          2b fargovagn Outukompo                                         Sammansatt
Veolia AB                                                                         CE valsbyte L76 Outokumpu                                       Sammansatt
Veolia AB                                                                         CE knäfräs                                                                    Maskin
Veolia AB                                                                         CE utbildning                                                                 Utbildning
YIT Värmecentral                                                           Karlskoga Lasarett                                                     Sammansatt
ÅF Borlänge                                                                    CE ny kresotfabrik Kärlare                                           Platsbyggd
ÅF Borlänge                                                                    Elklassning ny kresotfabrik Kärlare                           Platsbyggd
ÅF Borlänge                                                                    Kreosotfabrik Ludvika                                                   Platsbyggd