Ovako Hällefors

 Flytt av riktverk Forsbacka- Hällefors

Flytt av ugn Forsbacka- Hällefors

CE lyftbalk

CE ändring av svarvlinje

CE 5st traverser

CE spånskopa

Riskanalyser hela fabriksområdet ca 100 riskanalyser

2b materialficka till loop